HIDROIZOLACIONI MATERIJALI > Hidroizolacija podruma & rezervoara


Cementni hidroizolacioni premaz
Cementni, hidroizolacioni premaz koji nam pruža potpunu hidroizolaciju od vodenog pritiska do 7 atm, prema DIN 1048. Pogodan je za hidroizolaciju podrumskih prostorija, rezervoara ...

Fleksibilni, jednokomponentni, cementni hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima
Fleksibilni, jednokomponentni, cementni hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima. Koristi se za hidroizolaciju površina od betona, maltera, cigle, cementnih blokova, teraca itd. Idea...

Fleksibilni 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz
Fleksibilni, 2-komponentni cementni premaz za hidroizolaciju. Namenjen je za podloge koje imaju, ili mogu da imaju, pukotine koje su posledica kontrakcija ili vibracija. Idelan ja ...

Elastični, jednokomponentni, hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima
Elastični, jednokomponentni, polimer-modifikovani, hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima. Koristi se za hidroizolaciju površina od betona, maltera, cigle, cementnih blokova, traca...

Elastični 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz
Visoko elastični 2-komponentni cementni premaz. Namenjen je za podloge koje imaju, ili mogu da imaju, pukotine koje su posledica kontrakcija ili vibracija. Idealan je za terase, ba...

NOVI PROIZVODI
Hidroizolacioni premaz otporan na sulfat
AQUAMAT-SR cementni hidroizolacioni premaz, pogodan za hidroizolaciju površina koje dolaze u kontakt sa otpadnim vodama i podzeminim vodama koje sadrže sulfate.Koristi se za hidroi...

Cementni hidroizolacioni premaz sa efektom kristalizacije
Hidroizolacioni premaz na cementnoj bazi. Omogućuje hidroizolaciju penetriranjem duboko u betonsku podlogu. Ostaje trajno aktivan i trajno štiti konstrukciju od vodenog pritiska. S...

Brzovezujući cement za trenutno zaptivanje prodora vode
Brzovezujući cement za brzo zaustavljanje i zaptivanje prodora vode.

Brzovezujući cement za ankerisanje
Brzovezujući cement. Koristi se za brze popravke, lepljenje, ankerisanje, zapunjavanje šupljina ili rupa i sl., i uopšte na mestima gde je potrebna visoka čvrstoća i brza ugradnja.

2-komponentni,specijalni epoksidni prajmer za zamašćene betonske podove
2-komponentni epoksidni sistem bez rastvarača. Koristi se kao prajmer u slučajevima kada se epoksidna smola DUROFLOOR sistema nanosi na betonske podove ili cementne košuljice konta...

Kristalizujući hidroizolacioni aditiv za beton
Sastoji se od cementa i specijalnih aktivnih hemijskih supstanci, koje u kontaktu sa vlagom i slobodnim krečom u zamešanom betonu stvaraju nerastvorljiva kristalna jedinjenja. Ovi ...

Plastifikator, tip A - Aditiv za vodonepropusnost armiranogbetona
Plastifikator - aditiv za vodonepropusnost. Pogodan za pripremu vodootpornih betona sa poboljšanim fizičkim karakteristikama. Sertifikovan sa CE oznakom kao reduktor vode - plastifikator betona prema EN 934-2:T2 & T9, sertifikat br. 0906-CPD-02412009.