Pretraga

Unesite ime proizvoda koji želite da pronađete i automatski će vam se prikazati traženi rezultati.

tuv ce

HIDROIZOLACIONI MATERIJALI > Hidroizolacija podruma i rezervoara


Cementni hidroizolacioni premaz
Cementni, hidroizolacioni premaz koji nam pruža potpunu hidroizolaciju od vodenog pritiska do 7 atm, prema DIN 1048. Pogodan je za hidroizolaciju podrumskih prostorija, rezervoara za vodu. Upotrebljiv kod rezervoara sa pijaćom vodom kao i na površinama u direktnom dodiru sa prehrambenim...

NOVI PROIZVODI
Elastični, jednokomponentni, hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima
Elastični, jednokomponentni, polimer-modifikovani, hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima. Koristi se za hidroizolaciju površina od betona, maltera, cigle, cementnih blokova, traca, gipskartonskih-ploča, drveta, metala itd. Pogodan je za hidroizolaciju površina koje su izložene kontr...

Fleksibilni 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz
Fleksibilni, 2-komponentni cementni premaz za hidroizolaciju. Namenjen je za podloge koje imaju, ili mogu da imaju, pukotine koje su posledica kontrakcija ili vibracija. Idelan ja za izolaciju ispod pločica, za inverzne krovove, podzemne rezervoare za vodu, itd. Upotrebljiv kod rezervoara...

NOVI PROIZVODI
Fleksibilni, jednokomponentni, cementni hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima
Fleksibilni, jednokomponentni, cementni hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima. Koristi se za hidroizolaciju površina od betona, maltera, cigle, cementnih blokova, teraca itd. Idealan je u slučajevima kada se zahteva fleksibilnost hidroizolacionog sloja, kod kupatila i krovova koji će ...

Elastični 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz
Visoko elastični 2-komponentni cementni premaz. Namenjen je za podloge koje imaju, ili mogu da imaju, pukotine koje su posledica kontrakcija ili vibracija. Idealan je za terase, bazene za plivanje, balkone, tunele, krovne bašte, nadzemne rezervoare za vodu itd., kao i za izolaciju ispod ...

Cementni hidroizolacioni premaz sa efektom kristalizacije
Hidroizolacioni premaz na cementnoj bazi. Omogućuje hidroizolaciju penetriranjem duboko u betonsku podlogu. Ostaje trajno aktivan i trajno štiti konstrukciju od vodenog pritiska. Sposoban je pri premošćavanju i zapunjavanju mrežastih pukotina čak kada se one naknadno pojave. Trpi i p...

Brzovezujući cement za trenutno zaptivanje prodora vode
Brzovezujući cement za brzo zaustavljanje i zaptivanje prodora vode.

2-komponentni,specijalni epoksidni prajmer za zamašćene betonske podove
2-komponentni epoksidni sistem bez rastvarača. Koristi se kao prajmer u slučajevima kada se epoksidna smola DUROFLOOR sistema nanosi na betonske podove ili cementne košuljice kontaminirane uljem. Podlogu moramo prvo očistiti. Pored toga, pogodan je i za podloge koje su još uvek vlažn...

NOVI PROIZVODI
Brzovezujući cement za ankerisanje
Brzovezujući cement. Koristi se za brze popravke, lepljenje, ankerisanje, zapunjavanje šupljina ili rupa i sl., i uopšte na mestima gde je potrebna visoka čvrstoća i brza ugradnja.

Kristalizujući hidroizolacioni aditiv za beton
Sastoji se od cementa i specijalnih aktivnih hemijskih supstanci, koje u kontaktu sa vlagom i slobodnim krečom u zamešanom betonu stvaraju nerastvorljiva kristalna jedinjenja. Ovi kristali zatvaraju kapilarne pore i manje pukotine nastale usled skupljanja betona pri čemu obezbeđuju za...

Plastifikator, tip A - Aditiv za vodonepropusnost armiranogbetona
Plastifikator - aditiv za vodonepropusnost. Pogodan za pripremu vodootpornih betona sa poboljšanim fizičkim karakteristikama. Sertifikovan sa CE oznakom kao reduktor vode - plastifikator betona prema EN 934-2:T2 & T9, sertifikat br. 0906-CPD-02412009.