ПРЕТРАГА ПРОИЗВОДА

Какой ноутбук выбрать. Какой фирмы выбрать ноутбук лучше. Какой выбрать ноутбук для работы. Скачать драйвера для видеокарты. Скачать драйвера для видеокарты nvidia бесплатно. Драйвера видеокарты для windows 7. Как начать учить Java. Какие книги java читать. Все о программирование на Java. Скачать игры для android. Лучшие игры для android скачать. Бесплатные игры для планшетов android. Интересные факты о человеке. Где найти интересные факты обо всем. Интересные факты о русских. Где найти гайд по магу wow. Самые лучшие гайды о магах wow. Аркан маг гайд для World of Warcraft. Как начать изучать язык Python. Какие книги python лучше читать. Все о программировании на python. Скачать компоненты Joomla. Самые лучшие компоненты joomla скачать. Бесплатно скачивание компонентов Joomla всех версии.

tuv ce

PODOVI > Epoksidni & poliuretanski podovi


2-komponentni samoravnajući epoksidni podni sistem
Dvokomponentni samoravnajući epoksidni podni sistem bez rastvarača. Po mešanju komponenti, dodaje se kvarcni pesak Q35 u srazmeri DUROFLOOR : kvarcni pesak = 1:2 težinski.

2-komponentni epoksidni podni sistem
2-komponentni epoksidni podni sistem bez rastvara?a. Uz dodatak kvarcnog peska M32 u težinskoj proporciji 1:1, može se koristiti kao samoravnaju?i epoksidni podni sistem. Tako?e ...

2-komponentni epoksidni premaz
Dvokomponentni epoksidni premaz bez rastvarača namenjen za površine od betona i cementnog maltera.

Dvokomponentni, epoksidni premaz
Dvokomponentni, obojeni epoksini sistem bez rastvarača, sa veoma niskim sadržajem isparljivih organskih jedinjenja (VOC) u skladu sa LEED zahtevima. Koristi se kao premaz koji se n...

2-komponentni, alifatični poliuretanski premaz za podove
DUROFLOOR-PU je 2-komponentni, alifatični poliuretanski sistem u boji bez rastvarača. Posle njegove primene formira se jaka i elastična membrana sa odličnom otpornošću na sunčevo zračenje (UV). DUROFLOOR-PU se koristi kao premaz za betonske podove, cementne košuljice, itd.

2-komponentna bezbojna epoksidna impregnacija
2-komponentna bezbojna epoksidna smola sa rastvaračima. Koristi se za impregnaciju cementnih površina zahtevnih u pogledu čvrstoće, otpornosti na abraziju i odbijanja prašine. Koristi se i kao prajmer za EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-S i EPOXYCOAT-VSF.

NOVI PROIZVODI
Alifatični, elastični, poliuretanski premaz
Jednokomponentni, elastični, poliuretanski premaz. TOP COAT-PU 720 je UV-stabilan i koristiti se za zaštitu izloženih, poliuretanskih hidroizolacionih premaza, posebno ukoliko je i...

2-komponentni samoravnajući antistatik epoksidni pod
2-komponentni samoravnajući epoksidni podni sistem bez rastvarača za izradu podova koji eliminišu statički elektricitet.

2-komponentni antistatik epoksidni lak
Dvokomponentni epoksidni antistatik lak. Koristi se pre DUROFLOOR-C.

2-komponentni epoksidni prajmer bez rastvarača
2-komponetni, epoksidni prajmer bez rastvarača. Koristi se kao prajmer na površinama na koje se potom nanose epoksidni podni sistemi, ali i kao vezivo za pripremu epoksidnih maltera sa dodatkom kvarca.

Dvokomponentni, epoksidni prajmer bez rastvarača
Dvokomponetni, epoksidni prajmer bez rastvarača. Koristi se kao prajmer na površinama na koje se potom nanose epoksidni podni sistemi, takođe  kao vezivo za pripremu epoksidnih maltera sa dodatkom kvarca.

Dvokomponentni, epoksidni prajmer bez rastvarača
Dvokomponentni, epoksidni prajmer bez rastvarača. Koristi se kao prajmer za pripremu cementnih površina koje će se potom prekrivati DUROFLOOR proizvodima. Ukoliko se doda kvarcni pesak, može se koristiti kao epoksidni malter ili kao materijal za popravku pukotina.

Dvokomponentni, epoksidni prajmer bez rastvarača
Dvokomponentni, bezbojni, epoksidni prajmer bez rastvarača sa jako niskim sadržajem isparivih organskih jedinjenja. U saglasnosti je sa LEED zahtevima za sadržaj isparivih organski...

2-komponentni epoksidni prajmer
2-komponentni bezbojni epoksidni prajmer sa rastvaračima. Koristi se na podlogama koje pokrivamo DUROFLOOR sistemom.

2-komponentni epoksidni prajmer na vodenoj bazi
2-komponentni epoksidni prajmer na vodenoj bazi. Koristi se kao prajmer na cementnim podlogama (beton ili cementna košuljica) koje će biti prekrivene DUROFLOOR sistemom. On se ta...

NOVI PROIZVODI
Dvokomponentni, epoksidni prajmer na vodenoj bazi
EPOXYPRIMER-500 je dvokomponentni, epoksidni prajmer na vodenoj bazi. Poseduje visoku čvrstoću i otpornost na abraziju.Može se naneti na suve ili blago vlažne površine, bez stajaće...

3-komponentni epoksidni prajmer na vodenoj bazi
3-komponentni epoksidni prajmer na vodenoj bazi. Koristi se za prajmerisanje mokrih ili novih (28 dana) betonskih površina koje pokrivamo DUROFLOOR sistemom.

2-komponentni,specijalni epoksidni prajmer za zamašćene betonske podove
2-komponentni epoksidni sistem bez rastvarača. Koristi se kao prajmer u slučajevima kada se epoksidna smola DUROFLOOR sistema nanosi na betonske podove ili cementne košuljice konta...