Pretraga

Unesite ime proizvoda koji želite da pronađete i automatski će vam se prikazati traženi rezultati.

tuv ce

INDUSTRIJSKI PODOVI > Epoksidni Podovi


2-komponentni samoravnajući epoksidni podni sistem
Dvokomponentni samoravnajući epoksidni podni sistem bez rastvarača. Po mešanju komponenti, dodaje se kvarcni pesak Q35 u srazmeri DUROFLOOR : kvarcni pesak = 1:2 težinski.

2-komponentni epoksidni podni sistem
2-komponentni epoksidni podni sistem bez rastvara?a. Uz dodatak kvarcnog peska M32 u težinskoj proporciji 1:1, može se koristiti kao samoravnaju?i epoksidni podni sistem. Tako?e materijal se može koristiti i bez dodatka kvarcnog peska i tada se nanosi ?etkom kao epoksidni premaz. ...

2-komponentni epoksidni premaz
Dvokomponentni epoksidni premaz bez rastvarača namenjen za površine od betona i cementnog maltera.

NOVI PROIZVODI
Dvokomponentni, epoksidni premaz
Dvokomponentni, obojeni epoksini sistem bez rastvarača, sa veoma niskim sadržajem isparljivih organskih jedinjenja (VOC) u skladu sa LEED zahtevima. Koristi se kao premaz koji se nanosi četkom na betonske podove, cementne košuljice itd.,kada se zahteva visoka mehanička i hemijska otpo...

2-komponentna bezbojna epoksidna impregnacija
2-komponentna bezbojna epoksidna smola sa rastvaračima. Koristi se za impregnaciju cementnih površina zahtevnih u pogledu čvrstoće, otpornosti na abraziju i odbijanja prašine. Koristi se i kao prajmer za EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-S i EPOXYCOAT-VSF.

2-komponentni samoravnajući antistatik epoksidni pod
2-komponentni samoravnajući epoksidni podni sistem bez rastvarača za izradu podova koji eliminišu statički elektricitet.

NOVI PROIZVODI
Dvokomponentni, epoksidni prajmer bez rastvarača
Dvokomponentni, epoksidni prajmer bez rastvarača. Koristi se kao prajmer za pripremu cementnih površina koje će se potom prekrivati DUROFLOOR proizvodima. Ukoliko se doda kvarcni pesak, može se koristiti kao epoksidni malter ili kao materijal za popravku pukotina.

NOVI PROIZVODI
Dvokomponentni, epoksidni prajmer bez rastvarača
Dvokomponentni, bezbojni, epoksidni prajmer bez rastvarača sa jako niskim sadržajem isparivih organskih jedinjenja. U saglasnosti je sa LEED zahtevima za sadržaj isparivih organskih jedinjenja (VOC). Koristi se kao prajmer za epoksidne podne sisteme, za priremu epoksidnih podnih maltera...

2-komponentni antistatik epoksidni lak
Dvokomponentni epoksidni antistatik lak. Koristi se pre DUROFLOOR-C.

2-komponentni epoksidni prajmer bez rastvarača
2-komponetni, epoksidni prajmer bez rastvarača. Koristi se kao prajmer na površinama na koje se potom nanose epoksidni podni sistemi, ali i kao vezivo za pripremu epoksidnih maltera sa dodatkom kvarca.

Dvokomponentni, epoksidni prajmer bez rastvarača
Dvokomponetni, epoksidni prajmer bez rastvarača. Koristi se kao prajmer na površinama na koje se potom nanose epoksidni podni sistemi, takođe  kao vezivo za pripremu epoksidnih maltera sa dodatkom kvarca.

2-komponentni epoksidni prajmer
2-komponentni bezbojni epoksidni prajmer sa rastvaračima. Koristi se na podlogama koje pokrivamo DUROFLOOR sistemom.

2-komponentni epoksidni prajmer na vodenoj bazi
2-komponentni epoksidni prajmer na vodenoj bazi. Koristi se kao prajmer na cementnim podlogama (beton ili cementna košuljica) koje će biti prekrivene DUROFLOOR sistemom. On se takođe može koristiti i kao prajmer za ISOFLEX-PU kada se nanosi na neupijajuće podloge ili preko postoje...

3-komponentni epoksidni prajmer na vodenoj bazi
3-komponentni epoksidni prajmer na vodenoj bazi. Koristi se za prajmerisanje mokrih ili novih (28 dana) betonskih površina koje pokrivamo DUROFLOOR sistemom.

2-komponentni,specijalni epoksidni prajmer za zamašćene betonske podove
2-komponentni epoksidni sistem bez rastvarača. Koristi se kao prajmer u slučajevima kada se epoksidna smola DUROFLOOR sistema nanosi na betonske podove ili cementne košuljice kontaminirane uljem. Podlogu moramo prvo očistiti. Pored toga, pogodan je i za podloge koje su još uvek vlažn...