BOJE & MALTERI > Boje & prajmeri za spoljašnju upotrebu
Visoko kvalitetna akrilna emulzija za spoljašnju upotrebu
Visoko kvalitetna akrilna boja za spoljašnju upotrebu. Karakteriše je visoka vodoodbojnost, odlična pokrivna moć i trajnost u odnosu na vremenske uslove i starenje. Pored toga, par...

Akrilna profesionalna boja za spoljašnju upotrebu
Akrilna emulzija boje za spoljašnju upotrebu. Preporučuje se kako za nove tako i za stare podloge u prostorima gde je velika frekvencija ljudi, kao što su javni objekti poput bolni...

Visokokvalitetna silikonska boja

Visokokvalitetna silikonska boja, nove generacije, za spoljašnju upotrebu. Karakteriše jevisoka vodoodbojnost i paropropusnost, kao i odlična pokrivna moć. Nudi odličnu adheziju za...

Visokokvalitetna, elastična vodonepropusna boja
Elastična, vodonepropusna boja. Pruža totalnu vodonepropusnost i zaštitu zidova od kiše i atmosferskih uticaja. Poseduje visoku elastičnost i sposobnost premošćavanja pukotina. Pog...

Silikonski akrilni mikronizovani prajmer na vodenoj bazi
Silikonski, akrilni mikronizirani prajmer na vodenoj bazi. Poseduje odličnu vezivnu moć. Dobro penetrira i postojan je na alkalnim površinama. Štiti od povećanja vlage i pojave šal...

Visoko kvalitetan akrilni prajmer na vodenoj bazi
Polimerna vodena emulzija visoke penetrativnosti. U kombinaciji sa visoko elastičnim vodonepropusnim premazom FLEXCOAT-om, formira idealni sistem za vodonepropusnost zidova. Ujedno, idealan je prajmer pre nanošenja akrilnog maltera MARMOCRYL kao završnog sloja malterisanja.

Akrilni prajmer na bazi rastvarača
Akrilni prajmer na bazi rastvarača. Pruža odličnu vezu i poseduje visoku moć penetracije. Penetrira i stabilizuje podlogu. Preporučuje se za upotrebu na novim ili starim poroznim p...

Razređivač za PRIMER ACRYL-S
Specijalni rastvarač koji se koristi za razređivannje prajmera PRIMER ACRYL-S I za čišćenje alata posle upotrebe.

Akrilna emulziona boja za spoljašnju upotrebu
Akrilna emulziona boja za spoljašnju upotrebu. Preporučuje se za nove ili stare površine koje zahtevaju češće bojenje kao što su javni objekti, hoteli, bolnice, škole, itd. Karakte...